Vedells

Descripció

Disseny naus de vedells, subministrament i instal·lació de material.
Cornadissos vedells lactants, tanques inclinades d’alimentació, tanques extensibles, casetes amb pati, menjadores, abeuradors i accessoris.

Distribuïdors de marques franceses especialitzades en boví: Agritubel, Jourdain i La Gee.


Característiques

  • Cornadissos galvanitzats per a vedells lactants amb obertura inferior de seguretat i suports plegables per galleda. Disponibles en trams de 5 a 12 vedells a 40cm o 50cm per plaça.
  • Diferents models de tanques inclinades i extensibles galvanitzades en calent especial per vedells.
  • Boxes  individuals de polipropilè amb pati galvanitzat per vedells lactants.
  • Boxes col·lectius de 6 o 12 vedells amb pati galvanitzat, menjadora pinso i abeuradora.
  • Gran varietat d’abeuradors individuals d’alumini, plàstic o ferro colat amb vàlvula o boia nivell.

Descàrregues

Vedells
Box modular vedells


Imatges de producte

Categoria: