INDÚSTRIA

Parets de plàstic

Mòduls especials

Portes

Aplicacions diverses

Silos polièster estàndard

Carros especials de polipropilè

Mobiliari PANELTIM