Parets de plàstic

Descripció

Parets intermitges de polipropilè o PVC amb RF, amb diferents sistemes d’unió, com ara perfil ‘H’ o sistema encadellat. No cal estructura. Ideal per separar espais dins d’una mateixa nau, que no precisi aïllament.


Característiques

  • Divisions de muntatge ràpid, no precisen obra civil.
  • Panells modulables verticals de 1m per l’alçada de la nau.
  • Majoritàriament no necessiten estructura.
  • Versatilitat de foradar i subjectar-hi qualsevol instal·lació.
  • S’hi poden acoblar finestres, portes, abeuradors.
  • Facilitat de neteja, al ser material no porós.
  • Possibilitat d’aplicació exterior, amb protecció UVA.

Descàrregues

Aplicacions plàstiques


Imatges de producte