Les noves exigències del mercat demanen maternitats en Benestar Animal

Des de l’1 de gener del 2013, les explotacions porcines van haver d’adequar les granges a la llei del Benestar Animal. Una llei que pretén garantir el benestar de l’animal: que l’animal no pateixi ni set ni gana; que l’animal no pateixi estrès físic o tèrmic; que l’animal no pateixi dolor, ni lesions, ni malalties; que l’animal disposi d’un espai necessari i que l’animal no experimenti cap tipus de patiment.

La llei de Benestar Animal va començar aplicant-se en la fase de gestació i engreix. En la fase de maternitat però, no hi ha cap reglament establert encara. Les truges, un cop han parit els garrins, se les manté engabiades per tal de garantir-ne la seguretat dels garrins. Tenir-les engabiades evita el possible esclafament de les cries i permet així assegurar el major percentatge de garrins vius. No obstant això, aquest engabiament va en contra de les premisses de la llei de Benestar Animal pel què fa a l’espai.

Els darrers anys però, i malgrat no hi ha cap normativa en ferm que estipuli l’espai necessari de la truja en l’àrea de maternitat, han començat a sorgir els parcs de maternitat amb Benestar Animal. Aquests parcs mantenen la gàbia convencional per la mare per garantir un part sense perill d’esclafament de garrins. La mare romandrà tancada durant el part i els dies posteriors. Un cop passats els primers dies, s’obren els laterals de la gàbia i permet a la truja moure’s lliurement pel seu corral, podent-se ajaure on més li plagui. Els mateixos dits de la paridera, junt amb algunes barres laterals estratègicament col·locades, permeten evitar possibles esclafaments dels petits. Els terres s’aconsellen que siguin de slats de plàstic. Aquest tipus de terres són antilliscants, tenen un bon drenatge (la qual cosa redueix el perill d’infecció dels garrins), són més higiènics i més fàcils de netejar, tot i que gràcies al picament de peus dels animals, els parcs es mantenen nets de resta d’excrements. Cal que les estructures de sota els slats siguin suficientment resistents, ja que la truja es passejarà per tot el parc.

El parc ha de tenir, també, una zona que sigui inaccessible per la truja i on els garrins puguin tenir la seva zona de niu. Aquesta zona ha de disposar d’escalfor extra i aliment complementari. És recomanable també que aquesta zona estigui col·locada de tal manera que els cuidadors puguin inspeccionar els garrins o cuidar-los si fos necessari.

Amb aquest sistema de maternitat en Benestar Animal s’ha comprovat que les truges es mostren més tranquil·les i alleten als garrins durant més temps. Això permet garantir que ,arribada la fase de deslletament dels garrins, aquests seran molt més forts i sans.

A ERRA ja hem apostat per aquest sistema i ja hem fet les primeres instal·lacions amb gran èxit. Tant el parc com la paridera estan fabricats en materials de gran qualitat, per garantir-ne una bona durabilitat. Hem incorporat també un seguit detalls tècnics per facilitar el maneig a tots aquells ramaders exigents.