Toni Erra
President

Imma Gallach
Administració

Miquel Palou
Cap de producció

Jordi Erra
Cap de compres i rel. internacionals

Marc Erra
Cap de vendes i màrketing

Joan Vilarrasa
Dept. comercial

Eva Isern
Recepció

Anna Comellas
botiga

Judith Rodríguez
relacions internacionals

raquel-castany

Raquel Castany
Compres i comptabilitat

Santi Serra
Taller

Ricard Palou
Magatzem i logística