ERRA exporta a diferents països de tot el món, cosa que ens ha convertit en un referent en la venda de productes apropecuaris. Actualment exportem a països com Alemanya, Holanda, Italia, França, Suïssa, Irlanda, Anglaterra, Romania, Xipre, Grècia, Estats Units, Sudàfrica, Argentina, Perú, Austràlia i Islandia.